מאמרים

אתר מאמרים לשימוש חופשי

תאריך: 14.12.2019

מאמרים באהבה - אתר מאמרים חופשי

תנאי השימוש

תנאי השימוש באתר מאמרים באהבה

אתר מאמרים באהבה משמש במה לכתיבת וקריאת מאמרים שונים בכל הנושאים ותנאי שימוש אלו נכתבו מתוך נוחיות בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים.

השימוש באתר מאמרים באהבה מותנה בהסכמת המפרסמים לתנאי השימוש באתר כפי שמובאים להלן:

זכות הרישום לאתר כולל סיסמת הכניסה והינה אישית ולא ניתנת להעברה בכל תנאי למעט אישור בכתב מאתר מאמרים באהבה.

אני מצהיר בזה שאני הכותב ובעל הזכויות היוצרים הבלעדי למאמרים שאותם אני מעלה לאתר מאמרים באהבה.

אני מצהיר בזה שאין לפרסם מאמר כל שהוא ללא אישור בכתב מאת מחבר המאמר.

אני מצהיר שהתוכן במאמר שהעלתי הינו באחריותי הבלעדית והאישית ואני מחזיק בזכויות יוצרים ואין לאתר מאמרים באהבה כל צד בעניין ואינו אחראי לתוכן ולקישורים במאמרים שהעלתי.

אתר מאמרים באהבה ולא ישא בשום אחריות כל שהיא ובשום במקרה של תביעה בנושא זכויות יוצרים או נזק ישיר או עקיף מפרסום התכנים באתר.

בעלי אתרים באשר הם או כל אדם אחר אינו רשאי לעשות שימוש במאמרים המפורסמים באתר ללא אישור בכתב ממפרסם התוכן ובמקרה של הפרה בזכויות היוצרים האחריות הבלעדית מוטלת על המפרסם המקורי.

תנאי השימוש באתר אינו יוצר שותפות בין הצדדים, נציגות/סוכנות או יחסי עובד מעביד בין המפרסמי המאמרים באתר לבין מאמרים באהבה.

אני מצהיר בזאת על הסכמתי לפרסם את המאמרים באתר לתקופה של שנתיים לפחות כל זאת מבלי לפגוע בזכויותיו של אתר מאמרים באהבה להפסיק את הקשר באופן מיידי עם מפרסם התוכן מכל סיבה שהיא.

שימוש בתכנים
שימוש בתכנים ובכתבות המופיעות באתר מאמרים באהבה הינם באחריות המשתמש בלבד ואין לעשות שימוש לרעה בתכנים אלה לרבות שימוש לא חוקי.

שימוש בתכנים ובכתבות המופיעות באתר מאמרים באהבה הינם באחריות המשתמש בלבד ואין לעשות שימוש לרעה בתכנים אלה לרבות שימוש לא חוקי.

מאמרים באהבה אינו אחראי לשום אי דיוקים במאמרים ולא ישא באחריות מכל סוג שהוא כולל תביעות נזקים ותביעות אחרות או להוצאות הנגרמות לקוראים או למשתמשים בעקבות השימוש בתוכן.

אין לבצע כל שינויים במאמרים ובתכנים הנלקחים מאתר מאמרים באהבה ויש להשתמש בתוכן כפי שהוא ללא כל תוספת או עריכה כולל הקישורים בשלמותם המופיעים באתר וכן בחתימת המחבר.

אתר מאמרים באהבה שומר על זכותו הבלעדית לשנות את תנאי השימוש בכל זמן וללא התרעה מוקדמת.

כלות מאוקראינה הכרויות בחורות יפיפיות מאוקראינה ורוסיה

שלום אורח
הוספת מאמר

הוספת מאמר חדש

מאמרים חדשיםמידע נוסף

אודות מאמרים באהבה
מפת האתר

השימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש - כל הזכויות שמורות © למאמרים באהבה 2011

הרשם        |

?שכחת סיסמה