מאמרים

אתר מאמרים לשימוש חופשי

תאריך: 30.04.2016

אתר מאמרים

קטגוריה:  • דיני עבודה
דוגמא של נוסח מכתב התפטרות
מאת: שירה אלה  |  פורסם בתאריך: 30.01.2012  |  נצפה: 19070 פעמים
דוגמא של נוסח מכתב התפטרות מאת: שירה אלה עובד המעוניין לעזוב את עבודתו, צריך לתת הודעה מוקדמת על כך למעסיקו, על מנת שיוכל להיערך לעזיבתו של העובד.

על המעסיק למצוא מחליף לעובד ולהכשירו לתפקיד. הודעתו של העובד צריכה להיות בכתב, קרי, על העובד לנסח מכתב התפטרות. נוסח מכתב התפטרות צריך להיות רהוט, נהיר וכדאי לציין בו את סיבת ההתפטרות.

כאשר העובד מנסח בצורה מכובדת את מכתב ההתפטרות, נותרים הצדדים ביחסים טובים, למרות סיום יחסי העבודה.

מעבר לתחושה הנעימה, יוכל העובד לבקש מהמעסיק, מכתב המלצה, אשר יסייע לו מאוד, במציאת עבודה חדשה.

בדומה למקרה של פיטורין, גם במקרה של התפטרות, זכאי העובד לקבל את זכויותיו על פי חוק, כמו למשל דמי הבראה ופדיון חופשה.

בעזיבתו, רשאי הוא לפנות לסניף של ביטוח לאומי, לקבלת דמי אבטלה, על פי תקופת הזכאות.

החובה לתת הודעה מוקדמת דיני עבודה קובעים את חובתו של העובד לתת הודעה מוקדמת למעביד, כאשר הוא עוזב את מקום העבודה.

כמו כן, כאשר המעסיק מבקש לפטר את העובד, עליו לתת לו הודעה מוקדמת על כך. מטרתה של ההודעה המוקדמת היא לאפשר לכל אחד מהצדדים להיערך למצב החדש.

כאשר עובד מתפטר, צריך המעסיק, למצוא לו מחליף והוא זקוק לשהות סבירה, כדי לראיין מועמדים, לגייס את העובד המתאים ולהכשירו לתפקיד. בחלק ניכר מן המקרים, יבקש המעסיק מהעובד, להעביר חפיפה מקצועית למחליפו.

כל אלו דורשים זמן ולכן, קבע המחוקק את חובת ההודעה המוקדמת.

במקרה של פיטורין או התפטרות, על העובד לפנות אל ביטוח לאומי, לשם קבלת דמי אבטלה ולהתחיל בחיפוש אחר עבודה חדשה.

ניתן גם להיעזר בתכניות המקצועיות של ביטוח לאומי. נוסח מכתב התפטרות – דוגמא ישנם מספר כללים פשוטים, לכתיבה נכונה של נוסח מכתב התפטרות: 1. למי המכתב מופנה : מכתב התפטרות, יש להפנות אל המנהל הישיר ורצוי לכתב גם גורמים אחרים במקום העבודה, כמו המנכ"ל, על מנת לוודא שלא יהיו אי הבנות, לגבי עצם העזיבה והמועד של סיום יחסי עובד – מעביד. 2. אופן הניסוח : יש להקפיד על נוסח מכתב התפטרות ברור, רהוט, מכובד, אשר יותיר אווירה טובה בין הצדדים.  3. מועד עזיבה : על העובד לציין במכתב, מהו תאריך עזיבתו ולציין כי תאריך העזיבה הוא בהתאם לחוק/הסכמת הצדדים.

4. סיבת ההתפטרות : כדאי מאוד לציין את סיבת ההתפטרות, בוודאי כאשר זו איננה קשורה למקום העבודה עצמו.

לעיתים קרובות, עוזב העובד בשל העתקת מקום מגורים, בשל כך כי פונה הוא לתחום מקצועי אחר וכיו"ב. אף במקרים בהם סיבת העזיבה, קשורה למקום העבודה, למשל, מחלוקת עם המנהל הישיר, רצוי לשמור על אווירה נעימה, ככל האפשר, הן לשם התחושה האישית והן לשם שמירה על קשר מקצועי/אישי.

5. הסדרת זכויות : נוסח מכתב התפטרות נכון, יכלול גם פנייה למעסיק, להסדרת הזכויות, על פי דיני עבודה, חוק ביטוח לאומי וכל דין אחר.

נוסח מכתב התפטרות – בקשת המלצה מכתב המלצה ממקום העבודה, יכול לסייע מאוד לעובד, בחיפושיו אחר מקום עבודה חדש.

לפיכך, רצוי לבקש מכל מעסיק, מכתב המלצה, המציין את תקופת העבודה, מה היה תפקידו של העובד ומה היו תחומי אחריותו. מכתב המלצה טוב, יפרט אודות כישוריו המקצועיים והאישיים של העובד, על מנת שכל מעסיק פוטנציאלי, יוכל להתרשם ממנו.


התפטרת? מהן זכויותייך? החלטת לעזוב את מקום עבודתך.

חשוב שתדע מהן זכויותייך: 1. פיצויי פיטורין : התפטרות בנסיבות מסוימות, כמו הרעה מוחשית בתנאי העסקה, מזכים אותך בפיצויי פיטורין.

על המעסיק לשלם את הפיצויים, תוך 15 יום ממועד סיום יחסי – עובד מעביד.

2. דמי הבראה : בתום שנת העבודה הראשונה, קמה לך זכות לתשלום דמי הבראה.

שוויו של כל יום הבראה, נקבע בחוק ומתעדכן בדרך כלל, מדי שנה.

ימי  הזכאות, עולים עם הוותק.

בעזיבתך, מחויב המעסיק לשלם דמי הבראה, בהתאם לתקופת עבודתך.

3. פדיון חופשה : נותרו לך ימי חופשה בלתי מנוצלים? דיני עבודה קובעים כי על המעסיק לשלם לך פדיון חופשה, הוא שווים הכספי של ימי החופשה.

נוסח מכתב התפטרות, צריך להיות ברור ועליו לציין את מועד העזיבה ואת סיבת ההתפטרות.

רצוי להפנות בקשה למעסיק, להסדיר את נושא הזכויות של העובד, לקראת עזיבתו ואפשר גם לבקש המלצה בכתב מן המעביד.

התגיות של המאמר: נוסח מכתב התפטרות, דיני עבודה, ביטוח לאומי
מאמרים נוספים בנושא • דיני עבודה
המבוטח הגיש תביעה לדמי אבטלה. המוסד לביטוח לאומי אישר למבוטח גמלה לפי סכומי ההפקדה בבנק אשר עמדו על סך חודשי של 1,500 ₪ בלבד.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 22.01.2016  |  צפיות: 78
מרבית תלושי השכר במשק כוללים, מלבד רכיב שכר העבודה, גם תשלומים והטבות שונות המהווים תוספות לשכר העבודה. להלן תובא משמעותן של התוספות השונות בתלוש השכר:
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 06.08.2015  |  צפיות: 152
מבנה השכר מורכב משכר בסיס ומזכויות סוציאליות. לעיתים, מוטב לוותר על סכום שקלים מועט בשכר הברוטו לטובת הטבה סוציאלית אחרת
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 04.08.2015  |  צפיות: 151
אחד הנושאים העומדים על סדר היום הציבורי הוא קידום שוויון בין גברים לנשים. למרות זאת, בשוק העבודה קיימים עדיין פערים עצומים בין המינים.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 07.07.2015  |  צפיות: 152
אובדן כושר עבודה הינו אובדן היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. המרכיב הביטוחי אמור להבטיח הכנסה עתידית חודשית במקרים של מחלה, נכות או אירוע אחר הגורם למבוטח לאבד את היכולת לעבוד.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 30.06.2015  |  צפיות: 159
שכר מינימום הינו שכר עבודה מינימלי שלו זכאי העובד על פי חוק שכר מינימום.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 01.04.2015  |  צפיות: 206
עובדים זכאים לשבות להגנה על זכויותיהם וקידום ענייניהם "הכלכליים והחברתיים". חירות השביתה הינה זכות יחסית וביה"ד מגביל את זכות השביתה כאשר קיים אינטרס אחר המצדיק זאת.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 15.03.2015  |  צפיות: 208
ירמידת הנורמות – בסיס הקובע סף מינימום וכל נורמה מוסיפה ולא גורעת.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 15.03.2015  |  צפיות: 215
המודל מתאר את האופן בו נקבע מחירה של העבודה[1] כתוצאה מהאינטראקציה שבין כוחות השוק - הביקוש וההיצע.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 13.03.2015  |  צפיות: 259
יחסי עבודה הינם תחום המכיל את המגע הכלכלי (על בסיס הסכמי שכר) בין כל הגורמים (שכירים
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 11.03.2015  |  צפיות: 218

שלום אורח

הוספת מאמר חדש

מאמרים חדשים

הכרויות מאוקראינה


מידע נוסף

אודות מאמרים באהבה
מפת האתר

השימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש - כל הזכויות שמורות © למאמרים באהבה 2011